Posty

!!! UWAGA !!! Giełda Szkół EDUwybory 2020 Z uwagi na rekomendacje  Lubelskiego Kuratora Oświaty  oraz  Wojewody Lubelskiego, biorąc pod uwagę dużą zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne  wśród uczniów i nauczycieli,  zdecydowano o zmianie terminu akcji Giełda Szkół EDUwybory 2020 planowanej początkowo w dniach 11-12.03.2020 r.  W związku z panującymi obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi, w trosce 0 bezpieczeństwo zdrowotne uczestników akcji,  organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu Giełdy Szkół EDUwybory 2020. 
Przydział stoisk wystawienniczych (zgodnie z wynikami losowania z dnia 3 marca 2020r.) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie- stoisko nr 1 II Liceum Ogólnokształcące im. gen. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie- stoisko nr 7 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie- stoisko nr 11 Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie- stoisko nr 12 Zespół Szkół Technicznych w Chełmie- stoisko nr 8 Zespół Szkół w Siedliszczu- stoisko nr 13 Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie- stoisko nr 17 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie- stoisko nr 16 Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie- stoisko nr 10 Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie- stoisko nr 15 Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie- stoisko nr 3 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

ZAPROSZENIE

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie oraz Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM Chełm zapraszają   na 24 edycję akcji Giełda Szkół – EDUwybory 2020 ,  która odbędzie się w dniach 10-12 marca 2020 r. , w godz. 8:00-14:00 .       Giełda Szkół to znane w środowisku od ponad 20 lat przedsięwzięcie,  podczas którego prezentowana jest kompleksowa oferta edukacyjna  szkół średnich  Chełma i okolic. Akcja adresowana jest do uczniów kończących szkołę podstawową, którzy stają przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia. Zwyczajem lat ubiegłych, tegoroczna edycja Giełdy Szkół odbędzie się w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej MOSiR przy ul. Granicznej 2A.                                                                                                                                 Zapraszamy!